PROJECT E-ARH.SI 2016 - 2020: SOLUTIONS FOR VULNERABLE GROUPS

  • Mojca Kosi Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Slovenia
Keywords: e-ARH.si, electronic archives, accessibility, vulnerable groups

Abstract

The inspiration and motivation for the development of e-ARH.si in the period 2016 - 2020 is the vision that all interested users will be able to access from any place the best electronic solutions in order to preserve and use electronic archival records. Access to electronic archival records is also one of the priority strategic goals of the development of e-ARH.si for the period 2016 - 2020 and at the same time represents the implementation of various regulations that also require Slovenian public archives to provide access to their services to vulnerable groups (Hajtnik, 2018 , pp.91-101). The author presents some solutions for the realization of this vision, which will enable access to electronic archival records for vulnerable groups (persons with disabilities) and particularly emphasizes the adaptations of film archives and documents.

References

Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. UL L 327, 02.12.2016, str. 1-15. Pridobljeno 18. 06. 2019 s spletne strani http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:32016L2102:SL:HTML.

Hajtnik, T. (2018): Omogočanje dostopa do e-arhivskega gradiva vsem zainteresiranim uporabnikom. V: Filej, B in Klasinc P.P. Arhivi v službi človeka – človek v službi arhivov. Str. 91-101. Maribor: Alma Mater Europaea – ECM.

Hajtnik, T., Kosi, M. in Hrovat Merič, R: Prilagoditve različnih tipov arhivskih gradiv za dostopnost ranljivim skupinam. V: Fras, I: Moderna arhivistika I. Str. 83-94. Pridobljeno 18. 06. 2019 s spletne strani http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/ radenci_20181/1_2018_083-094_kosi.pdf.

Internet 1: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kulturni_spomenik_Slovenije (dostop: 18. 06. 2019).

Internet 2: http://www.audiodescribe.com/about/snyder.php (dostop: 18. 06. 2019).

Internet 3: https://www.rtvslo.si/kultura/film/petelinji-zajtrk-tudi-za-slepe-in-slabovidne/ 231143 (dostop: 18. 06. 2019).

Internet 4: http://www.arhiv.gov.si/si/delovna_podrocja/slovenski_filmski_arhiv_ pri_arhivu_republike_slovenije/ (dostop: 18. 06. 2019).

Internet 5: https://www.rtvslo.si/kultura/film-in-tv/jok-brate-odpade-premiera-digitalizirane- in-restavrirane-razlicice-filma-to-so-gadi/444606 (dostop: 18. 06. 2019).

Internet 6: https://naravno-usnje.si/pergament/ (dostop: 18. 06. 2019). Interno poročilo. 2017.

Lavrenčič, A. (2016): Avdiodeskripcija in arhivi. Arhiviranje oddaj z zvočnim opisom za slepe in slabovidne v arhivu RTV Slovenija. V: Fras, I.: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Radenci: Pokrajinski arhiv Maribor. Pridobljeno 18. 06. 2018 s spletne strani http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/ Radenci/radenci_2016/515-526_lavrencic_2016.pdf.

Milek, V. (2011, 12. november). Prpić: Vsega sem se naučil. Vse me zanima, razen kemije. Delo, Sobotna priloga, 12. 11. 2011. Pridobljeno 18. 06. 2019 s spletne strani http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/prpic-vsega-sem-se-naucil-vse-mezanima- razen-kemije.html.

Volčjak, J (2014): Ustanovna listina cistercijanskega samostana Kostanjevica na Krki. V: Nared, A: Arhivi – zakladnica spomina. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Uradni list RS, št. 30/18.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Pridobljeno 18. 06. 2019 s spletne strani https://www.w3.org/TR/WCAG21/.
Published
2019-10-21
How to Cite
Kosi, M. (2019). PROJECT E-ARH.SI 2016 - 2020: SOLUTIONS FOR VULNERABLE GROUPS. Atlanti, 29(2). Retrieved from https://journal.almamater.si/index.php/Atlanti/article/view/324