ARCHIVAL SCIENCE/ARCHIVOLOGY AND AUDIO-VISUAL ARCHIVES OR AUDIO- VISUAL ARCHIVES AND ARCHIVAL SCIENCE/ARCHIVOLOGY

  • Aleksander Lavrenčič RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenia

Abstract

The report describes the relationship between audio-visual archives and archival science or archivology. Author has described the prehistoric wishes of mankind in the rendering all visible things, even the moving images. But the retention of audio-visual materials was only facilitated by the advancement of technology at the end of the 19th and in the 20th centuries. Audio-visual archivology is an important part of archival science/ archivology. Differences between classical and audio-visual archives will be significantly reduced in the future due to archiving of born digital materials.

References

Bubenik, B. (2001). Razvoj organizacijskih struktur TV arhivov. V. P. P. Klasinc (ur.), Sodobni arhivi 2001, XXIII. Posvetovanje o strokovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih. Referati s posvetovanja v Radencih, 26. in 27.3.2001. Maribor: Mednarodni inštitut arhivskih znanosti in Arhivsko društvo Maribor, str. 60 – 67.

Deleuze, G. (1991). Studia Humanitatis: Podoba-gibanje. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta.

Gašparič, J. in Šorn M. (2016). Od žive debate do zapisane besede. Dobesedni zapisi parlamentarnih sej kot zgodovinski vir. V P. Štih (ur.), Zgodovinski časopis, 70, 2016, št. 3-4 (154). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, str. 438 – 454. 83

Klasinc, P. P. (2011). Študij arhivistike kot znanstvene vede. V Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, 10. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor. str. 73 – 81.

Klasinc, P. P. (2018). Arhivska znanost – Per aspera ad astra/Prek trnja do zvezd. V P. P.

Klasinc (ur.), Arhivi v službi človeka – človek v službi arhivov, Zbornik znanstvenih prispevkov, 3-2018/1. Maribor: Alma Mater Europea – ECM, str. 14 – 18.

Lavrenčič, A (2005). Ukrepi za zavarovanje filmskega arhivskega gradiva in preprečevanje širjenja okužbe z ocetnim sindromom. V S. Tovšak (ur.), Tehnični in vsebinski problemi sodobnega arhiviranja, Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, 4. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor. str. 203 – 210.

Novak, M. (2007). Preslikave vsebin v arhivskih strokovnih postopkih. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Petrovič, R. (2008). Filmozofija v praksi, 31.7.2008. Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci. Pridobljeno 1. junija 2019 s spletne strani https://zofijini.net/filmsko_prispevki_filmozofija/.

»The BBC Television Archive, An interview with Adam Lee, BBC archive expert«. Pridobljeno 1. maja 2018 s spletne strani http://www.bbc.co.uk/archive/tv_archive.shtml?chapter=7.

Zalaznik, J. (2019). Oblo in oglato ter o tem, ju je posvojil kubizem. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Published
2019-10-21
How to Cite
Lavrenčič, A. (2019). ARCHIVAL SCIENCE/ARCHIVOLOGY AND AUDIO-VISUAL ARCHIVES OR AUDIO- VISUAL ARCHIVES AND ARCHIVAL SCIENCE/ARCHIVOLOGY. Atlanti, 29(2). Retrieved from https://journal.almamater.si/index.php/Atlanti/article/view/318