Revolution between Ideology, History and Philosophy: World Imperialism

  • Dean Komel Institute Nova Revija for the Humanities
Keywords: revolution, the Great October, society, communism, capitalism, imperialism, Ivan Urbančič

Abstract

The paper addresses the problem of the October Revolution and revolution as such in its historical, ideological and philosophical aspects. The unity of all three aspects and their mutual permeation is reflected in the question how the event of the October Revolution is inscribed into the history of the 20th century, considering that the latter was largely written by this event itself. Being more than just an intra-historical event, revolution presupposes the transformation of history. Thus one needs to ask: What enables a self-transforming history? There is no supernatural force involved: it is rather that the subjectivity of society perceives history and the whole world as space for its own expansion and participation in power. In the context of world history as a self-establishing social power, even communism finally proves to be what it allegedly fights against: world imperialism.

The thesis is based on Ivo Urbančič’s essay from 1971, ‘Lenin’s philosophy’ or Imperialism, and on recent discussions about the possibility of revolution today, which is mentioned in the last part of the article. The rampant imperial expansionism of society as subjectivity must give us pause with the question how there can persist a hope in the meaningfulness of humanity. Does anyone dare to offer resistance, perhaps to launch a revolution?

References

AGAMBEN, G. (1990): La comunità che viene, Einaudi, Torino.

AJSHIL (1982): Vklenjeni Prometej, prev. K. Gantar, Mladinska knjiga, Ljubljana.

ARENDT, H. (1990): On Revolution, Penguin Books, London.

ARENDT, H. (2013): O nasilju, prev. V. Jalušič in M. Komel, Krtina, Ljubljana.

BARBARIĆ, D. (2015): Chora. Über das zweite Prinzip Platons, Attempo Verlag, Tübingen.

BARBARIĆ, D. (2017): Skladba svijeta. Platonov Timej. Tekst izvornika s hrvatskim prijevodom, uvodom te filološkim i filozofskim komentarom, Hrvatska matica, Zagreb.

HEIDEGGER, M. (2010): Zgodovina biti, prev. A. Košar, Nova revija, Ljubljana.

HERAKLIT (1986): Fragmente, Griechisch und deutsch, hrsg. von Bruno Snell, Artemis Verlag, München/Zürich.

KOMEL, D. (2012): Bivanja, Založba Miš, Dob.

LENIN, V. I. (1970): Imperializem kot najvišji stadij kapitalizma: (poljuden oris), prev. C. Štukelj, Cankarjeva založba, Ljubljana.

LENIN, V. I. (2017): Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917, prev. L. Centrih, Studia humanitatis, Ljubljana.

MARDER. M. (2017): “Revolutionary Categories”, Phainomena, 26, št. 102–103, 5– 18. http://phainomena.com/wp-content/uploads/2017/12/Phainomena-102-103-E-VERZIJA.pdf), aktualni dostop 12. 5. 2018.

NEGRI, A., HARDT, M. (2003): Imperij, prev. B. Beznec, Študentska založba, Ljubljana.

Oktobrska revolucija in Slovenci. Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v teoriji in politiki KPJ – KPS, Zbornik razprav in obravnav znanstvenega posvetovanja ob 50. obletnici oktobrske revolucije in ob 30. obletnici ustanovnega kongresa komunistične partije, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja VII/1–2, 1967.

PAIĆ, Ž. (2012): “Melanholija in revolucija: Kultura v postkomunističnem izrednem stanju”, prev. S. Krušič, Phainomena 18, št. 70–71, 125–143; http://phainomena.com/wp-content/uploads/2012/10/Phainomena70-71-ponovitev.pdf, aktualni dostop 12. 5. 2018.

PLATON (1995): Država, prev. J. Košar, Založba Mihelač, Ljubljana.

RIZMAN, R. (2017): “Paradoks nepredvidljive preteklosti in predvidljive prihodnosti. O zgodovinskem pomenu oktobrske revolucije ob njeni stoti obletnici”, Delo, 4. 11. 2017. http://www.delo.si/sobotna/paradoks-nepredvidljive-preteklosti-in-predvidljive-prihodnosti.html, aktualni dostop 12. 5. 2018.

TRAWNY, P. (2011): Medium und Revolution, Verlag Matthes & Seitz Berlin.

TRAWNY, P. (2012): “Medij in odsotnost revolucije”, Phainomena 20, št. 76–77–78, 89–97; (http://phainomena.com/wp-content/uploads/2012/10/phainomena76-77-78-horizons-of-freedom.pdf), aktualni dostop 12. 5. 2018.

TRAWNY, P. (2014): “Europa und Revolution”, Phainomena 23, št. 88–89, 127–142; http://phainomena.com/wp-content/uploads/2014/09/E-VERZIJA-88-89.pdf, aktualni dostop 12. 5. 2018.

TRAWNY, P. (2015): Technik. Kapital. Medium. Das Universale und die Freiheit, Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2015.

TRAWNY, P. (2018): Der frühe Marx und die Revolution, Klostermann, Frankfurt am Main.

URBANČIČ, I. (1971): “Leninova filozofija” ali o imperializmu, Obzorja, Maribor.

URBANČIČ, I. (2000): Moč in oblast. Iz pomnjenja začetka in konca, Nova revija, Ljubljana.

URBANČIČ, I. (2011): Zgodovina nihilizma, Slovenska matica, Ljubljana.

URBANČIČ, I., ĐURIĆ, M., ur. (1982):Mišljenje na koncu filozofije – Mišljenje na kraju filozofije – Das Denken am Ende der Philosophie: in memoriam Dušan Pirjevec, samozaložba, Ljubljana.

ŽIŽEK, S. (2009): “'Materializem in empiriokriticizem' za XXI. stoletje'”, Problemi 47, št. 4/5 , 59–80.

ŽIŽEK, S. (2017): Slavoj Žižek, Lenin 2017: Remembering, Repeating and Working Through, Verso, London/New York.

Published
2018-06-13
How to Cite
Komel, D. (2018). Revolution between Ideology, History and Philosophy: World Imperialism. Monitor ISH, 20(1), 197-226. https://doi.org/10.33700/1580-7118.20.1.197-226(2018)
Section
Original scientific article