‘Give Us Bread! Make Peace!’ Hinterland of the (Isonzo) Front, Food Shortage and the Consequences of Revolutionary Events in Russia

  • Petra Testen Koren Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Keywords: home front, food shortage, protests, declaration movement

Abstract

In the hinterland of the Isonzo Front, at the home front, the war was felt particularly through the shortage of food, through hunger. This burden necessarily fell on women, who had to feed themselves and their families. In this case, too, women were expected to act heroically and patriotically, to skimp and save and make sacrifices. In the last war years women became increasingly loud and demonstrated in the streets, demanding ‘bread’ as well as ‘peace’. In Slovenia they flocked to join the declaration movement. For a better tomorrow they demanded rights ‘for the nation’, and voices were even heard in favour of women’s political rights.

References

AJLEC, K. (2015): “Vojaške preskrbnine in pokojnine v prvi svetovni vojni. Zakonodaja in izvedba”, Prispevki za novejšo zgodovino, LV/2, 126–142.

ALPERN ENGEL, B. (1997): “Not by Bread Alone. Subsistence Riots in Russia during World War I”, The Journal of Modern History, 69/4, 696–721.

BELL, A. C. (1961): The Blockade of the Central Empires, London, HMSO.

BOBIČ, P. (2014): Vojna in vera. Katoliška cerkev na Slovenskem 1914–1918, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba.

BRODNIK, V. (1989): “Preskrba Ljubljane med 1. svetovno vojno”, Prispevki za novejšo zgodovino, 29/2, 281–323.

CERGOL PARADIŽ, A., VERGINELLA, M. (2016): “Volemo pan, polenta e lavor”: le proteste delle donne triestine, 1914–1918, Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche, 15/1, 87–112. Cfr. (194) Ordinanza imperiale del 1 agosto con la quale si definiscono le norme relative all’approvvigionamento della popolazione con i beni di prima necessità nel periodo di durata delle condizioni di guerra, in “Codice civile per i regni e le regioni rappresentate nell’Assemblea nazionale”, 103 (1 agosto 1914), 909–911.

CRESPI, S. (1937): Alla difesa d’Italia in guerra e a Versailles, Milano, Mondadori.

DAVIS, B. J. (2000):Home Fires Burning. Food, Politics and Everyday Life in World War I Berlin, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

DRAŽUMERIČ, M. (1988): “Gospodarsko življenje v Beli krajini med 1. svetovno vojno”, Zgodovinski časopis, 42/1, 94–95.

ERJAVEC, F. (1928): Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem, Ljubljana, Prosvetna zveza.

FISCHER, J. (2006): “Gospodarstvo v vojnih razmerah,” v: Fischer J. et al. (ur.), Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848– 1992, Ljubljana, Mladinska knjiga, 148–150.

GODINA GOLIJA, M. (1996): Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, Maribor, Obzorja.

GRANDA, S. (2014): “Majniška deklaracija 1917”, v: Bršič, B. et al., Majniška deklaracija 1917–1989–2014, Ljubljana, Nova obzorja, 15–27.

GRÁTZ, G., SCHÜLLER, R. (1930): Der wirtschaftliche Zusammenbruch Österreich-Ungarns. Die Tragödie der Erschöpfung, Vienna, Hölder-Pichler-Tempsky.

GRDINA, I. (2003): Slovenci med tradicijo in perspektivo. Politični mozaik 1860–1918, Ljubljana, Študentska založba.

GREGORY, A. (2008): The last great war. British Society and the First World War, New York, Cambridge University Press.

HEALY, M. (2004): Vienna and the Fall of the Habsburg Empire. Total War and Everyday Life in World War I, Cambridge, Cambridge University Press.

HIMMELREICH, B. (1998): Prva svetovna vojna v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje, Celje, Zgodovinski arhiv.

HIMMELREICH, B. (2001): Namesto žemlje črni kruh. Organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn, Celje, Zgodovinski arhiv.

HUNT, K. (2010): “The Politics of Food and Women’s Neighborhood Activism in First World War Britain”, International Labor and Working- Class History, 77/1, 8–26.

ISNENGHI, M., ROCHAT, G. (2000): La Grande Guerra, 1914–1918, Milan, Sansoni.

JEGLIČ, A. B. (2015): Jegličev dnevnik. Znanstvenokritična izdaja, ur. Otrin, B., Čipić Rehar, M., Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana, Nadškofijski arhiv.

LIKAR, S. (2005): Valentin Oblak, kronika župnije Kropa 1914–1918, Ljubljana, Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, Družina.

MLAKAR ADAMIČ, J. (2004): Teknilo nam je!, Trbovlje, Zasavski muzej.

NADLIŠEK BARTOL, M. (2005): Na obali, Trst, ZTT=EST.

NEMANIČ, I. (2002): “Upori slovenskih vojakov v maju 1918: Judenburg – Murau – Radgona”, Arhivi, 25/1, 137–143.

OFFER, A. (1989): The First World War: An Agrarian Interpretation, Oxford, Oxford University Press.

OSBORNE, E. W. (2004): Britain’s Economic Blockade of Germany, 1914–1919, London, New York, Routledge.

PARMELEE, M. (1924): Blockade and Sea Power, New York.

PLASCHKA, R. G., HASELSTEINER, H., SUPPAN, A. (1974): Innere Front. Militärasistenz, Wilerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918. Erster Band: Zwischen Streik und Meuterei, München, R. Oldenburg Verlag, 324–400.

PLETERSKI, J. (1971): Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, Ljubljana, Slovenska matica.

PLETERSKI, J. (1989): “Zunanji odmevi deklaracijskega gibanja”, Zgodovinski časopis, 43/1, 59–64.

RAHTEN, A. (2016): Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije. Slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba.

REISMAN, A. (1939): Iz življenja med vojno, Maribor, [s. n.].

SCHULZE, M. S. (2005): “Austria-Hungary’s economy in World War I”, v: Broadberry, S. N., Harrison, M. (ur.), The economics of World War I, Cambridge, New York, Cambridge University Press.

SEDMAK, D. (2003): Ob vznožju branikov. Solkan in Solkanci med prvo svetovno vojno, Celovec, Ljubljana, Dunaj, Mohorjeva založba.

SEDMAK, D. (2006): Kanal ob Soči, Nova Gorica, Goriški muzej; Kanal ob Soči, Občina.

SELIŠNIK, I. (2005): “Ženske v zaledju vojnih zubljev”, v: Vodopivec, P, Kleindienst, K., Velika vojna in Slovenci 1914-1918, Ljubljana, Slovenska matica, 185–198.

SELIŠNIK, I., CERGOL PARADIŽ, A., KONCILIJA, Ž. (2016): “Frauenproteste in den slowenischsprachigen Regionen Österreich- Ungarns vor dem und im Ersten Weltkrieg”, Arbeit, Bewegung, Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, 2, 44–62.

STAVBAR, V. (1992; 1993): “Izjave v podporo majniški deklaraciji”, Zgodovinski časopis, 46/3, 357–381; 46/4, 497–507; 47/1, 99–106.

STRACHAN, H. (2005): La prima guerra mondiale. Una storia illustrata, Milano, Oscar Mondadori (The First World War. A new ilustrated history, 2003).

STRLE, U. (2015): “K razumevanju ženskega dela v veliki vojni”, Prispevki za novejšo zgodovino, LV/2, 103–125.

STRLE, U. (2016): “Delavke v ljubljanski industriji med veliko vojno (1914–1918)/Female workers in Ljubljana’s industry during the Great War (1914–1918)”, v: Vurnik, B. (ur), Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital/A new age is coming! Industry – labour – capital, Ljubljana, Mestni muzej, 96–113.

STRUVE, P. (1917): The Exhaustion of Germany’s Food and Fodder Supply, Petrograd.

Published
2018-06-13
How to Cite
Koren, P. (2018). ‘Give Us Bread! Make Peace!’ Hinterland of the (Isonzo) Front, Food Shortage and the Consequences of Revolutionary Events in Russia. Monitor ISH, 20(1), 95-121. https://doi.org/10.33700/1580-7118.20.1.95-121(2018)
Section
Original scientific article