Economic Organisation of Socialism

  • Neven Borak Bank of Slovenia
Keywords: economy, socialism, capitalism, Lenin, Keynes, Schumpeter

Abstract

The paper confronts the views of three theoreticians, all of them contemporaries and men of action, on the economic organisation of socialism. Although from different perspectives, both Lenin and Schumpeter believed in the success of socialism, while Keynes was in favour of reform and the survival of capitalism.

References

BRNČIČ, V. (1957/58): “Ruska književnost ob oktobrski revoluciji”, Jezik in slovstvo, 3/1, 1–4.

BRNČIČ, V. (1967): “Ruska poezija ob oktobrski revoluciji”, Jezik in slovstvo, 12/7,197–205.

KEYNES, J. M. (1972), “A Short view of Russia”, v: The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. IX, Essays in Persuasion, London, Basingstoke, The Macmillan Press Ltd., 253–271.

KEYNES, J. M. (2006): Splošna teorija zaposlenosti, obresti in denarja, Ljubljana, Studia humanitatis.

KEYNES, J. M. (1977), The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. XVII, Activities 1920–1922, ed. Elisabeth Johnston, London, Basingstoke, The Macmillan Press Ltd.

LENIN, V. I. (2017): Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917, Ljubljana, Studia humanitatis.

LENIN, V. I. (1950a), “Ekonomika in politika v epohi diktature proletariata”, v: Lenin, V. I., Izbrana dela. IV. zvezek, Ljubljana, Cankarjeva založba, 255–265.

LENIN, V. I. (1949): “Grozeča katastrofa in kako naj se z njo borimo”, v: Lenin, V. I., Izbrana dela. III. zvezek, Ljubljana, Cankarjeva založba, 94–147.

LENIN, V. I. (1947): Nova ekonomska politika in socialistična graditev, Ljubljana, Cankarjeva založba.

LENIN, V. I. (1947): O državi, Ljubljana, Cankarjeva založba.

LENIN, V. I. (1950b): “O vlogi in nalogah sindikatov v razmerah nove ekonomske politike” v: Lenin, V. I., Izbrana dela, IV. zvezek, Ljubljana, Cankarjeva založba, 574–568.

LENIN, V.I. (1950c): “O živilskem davku”, v: Lenin, V. I., Izbrana dela, IV. zvezek, Ljubljana, Cankarjeva založba, 471–531.

MOČNIK, R. (2016): “Izhod iz kapitalizma – prehod v socializem”, v: Mandel, E, Trocki L.D., Prehod v socializem, Ljubljana: Založba */cf., 5–21.

PRUNK, J. (1987): “Jugoslovanska historiografija o oktobrski revoluciji”, Prispevki za novejšo zgodovino, XXVII/1–2, 3–6.

SCHUMPETER, J. (1994): Capitalism, Socialism and Democracy, London and New York, Routledge.

SCHUMPETER, J. (2011): Lahko kapitalizem preživi, Ljubljana, Studia humanitatis.

Published
2018-06-13
How to Cite
Borak, N. (2018). Economic Organisation of Socialism. Monitor ISH, 20(1), 245-260. https://doi.org/10.33700/1580-7118.20.1.245-260(2018)
Section
Review article