Changing Finnish Archival Legislation: Substantial Changes in the Shadow of EU Regulations

  • Pekka Henttonen Faculty of Communication Sciences, University of Tampere, Finland
Keywords: Archival acts, appraisal, records management

Abstract

The article discusses development of Finnish Archival Acts (1939, 1981, and 1994) and the forthcoming legislation that is currently being drafted. The acts have traditionally defined the position of the National Archives in the society and given it the power decide about permanent retention and to instruct and guide public records creators. The new legislation will weaken the status of the National Archives essentially. It will also bring terminological confusion and break current appraisal practices. The paper is based on literary sources.

References

Henttonen, P. (2017). Tiedonhallinnan linjaukset tuomassa suuria muutoksia. Faili, (4), pp. 22-23.

Henttonen, P. (2018). Creating common functional classifications. Experiences of the Finnish public-sector records management. In A. Škoro Babić (Ed.), Archives in the service of people. People in the service of archives (pp. 93-99). Alma Mater Europea.

Huotari, M.-L., & Valtonen, M. R. (2003). Emerging themes in Finnish archival science and records management education. Archival Science, 3(2), pp. 117-129.

Kilkki, J. (2004). Bearmania. Frosting Finnish archival practice with imported archival theory. Comma, (1), pp. 43-53. Leppänen, M. (2016). Seulontapäätöksiä tehtävä luokkatasolla. Akti, (1), p. 3.

Lybeck, J. (2006). Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen oppikirja. Available at http://www.narc.fi/Arkistolaitos/oppikirja/asiakirjahallinnon_oppikirja.pdf (accessed 20.3.2008).

Orrman, E. (1987). Provenienssiperiaate, teoriaa ja sovellutuksia. Arkisto. Arkistoyhdistyksen Julkaisuja, 2, pp. 15-36.

Orrman, E. (2002). Den finländska historikern Pentti Renvall som arkivteoretisk tänkare. In K. J. Bråstad, K. Johanssen, T. Sirevåg (eds.), Med Clio til Kringsjå. Festskrift til riksarkivar John Herstad (pp. 391-406). Oslo: Novus forlag.

Orrman, E. (2004). The archives in Finland. Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- En Biblioteekwezen in België, pp. 293-310.

Orrman, E. (2010a). Pentti Renvall - suomalainen arkistotieteen teoreetikko. Arkistoteorian klassikoita. Arkistoyhdistyksen syysseminaari 5.11.2010. Available at http://www.arkistoyhdistys.fi/jasenille/seminaariaineistot/liitetiedostot/ss10_pentti_renvall.pdf.

Orrman, E. (2010b). Havaintoja arkistotoimen murroksesta kolmen vuosikymmenen ajalta. Presented at the Suomen VIII arkistopäivät, May 2010, Jyväskylä.

Orrman, E. (2011). Näkökohtia asiakirjojen seulonnasta ja julkisuudesta. Esitelmä Kansallisarkistossa 11.10.2011.

Orrman, E. (2012). Asiakirjojen seulonnasta ja julkisuudesta tutkimuksen edellytyksiä säätelevinä tekijöinä. Tieteessä tapahtuu, (3), pp. 26-33.

Orrman, E. (2015). Arkistolainsäädännön historiaa. Historiallinen Aikakauskirja, (1), pp. 73-82.

GDPR. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). (2016, April 5). Official Journal of the European Union, 119(1).

Valtiovarainministeriö. (2017). Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset. Työryhmän raportti (Valtiovarainministeriön julkaisu No. 37). Helsinki. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-901-6.

Valtonen, M. R. (2007). Documentation in pre-trial investigation: a study of using the records continuum model as a records management tool. Records Management Journal, 17(3), pp. 179-185.

Voutilainen, T. (2018a). Henkilötietojen säilytys henkilörekisterissä ja arkistointi - KHO 2017:34. Lakimies, (1), pp. 143-152.

Voutilainen, T. (2018b, February 20). Tietosuojalainsäädännön päivitys ja kansallinen täytäntöönpano sakkaavat. Available at https://blogs.uef.fi/oikeuttakohtuudella/tag/informaatio-oikeus/ (accessed on 29.7.2018).

Voutilainen, T., Oikarinen, T., & Vartiainen, N. (2016). Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistarpeista. Tutkimusraportti. Valtiovarainministeriö. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-792-0.

Published
2018-11-12
How to Cite
Henttonen, P. (2018). Changing Finnish Archival Legislation: Substantial Changes in the Shadow of EU Regulations. Atlanti, 28(2), 53-59. https://doi.org/10.33700/2670-451X.28.2.53-59(2018)